SLEEKING METALICO PARA TEXTILES

Sleeking Metálico Oro y Plata.